Software

Ønsker du mer informasjon?

63 98 22 30

Labelcraft

Labelcraft – Utskrift av etiketter

  • Er du lei av etikettprogrammer som er vanskelig å bruke?
  • Da bør du prøve LabelCraft
  • Med Labelbcraft printerprogram er behovet for support
  • nærmest eliminert.
  • Dette er så enkelt at du klarer deg uten hjelp!
  • Spør våre fornøyde kunder!
  • I denne programvaren lager du enkelt nye artikler og layouter.

Ønsker du at systemet settes opp mot en ODBC kobling (database) løser vi også dette. Programvaren er selvfølgelig norsk! Kontakt oss for demonstrasjon over internett.

ninette1-2

Ønsker du mer informasjon?

63 98 22 30